เครื่อง X-RAY ตรวจสอบสารอันตราย FISCAN , ชุดไม้กั้น , Walkthrough: ประตูตรวจจับโลหะ

Home / SECURITY PRODUCTS

 

เครื่อง X-RAY LDS-CT1550 ตรวจสอบสารอันตราย FISCA

เครื่อง X-RAY CMEX-T5030 ตรวจค้นวัตถุระเบิด FISCAN ขนาดอุโมงค์ 50x30 cm

เครื่อง X-RAY CMEX-DT8065 ตรวจค้นวัตถุระเบิด FISCAN ขนาดอุโมงค์ 80x65 cm.

CMEX-DB10080 เครื่อง X-RAY ตรวจค้นวัตถุระเบิด FISCAN

CMEX-D8380 เครื่อง X-RAY ตรวจค้นวัตถุระเบิด FISCAN ขนาดอุโมงค์ 83x80 cm

CMEX-B6550A เครื่อง X-RAY ตรวจค้นวัตถุระเบิด FISCAN

CMEX-B6550 เครื่อง X-RAY ตรวจค้นวัตถุระเบิด FISCAN ขนาดอุโมงค์ 65x50 cm.

CMEX-B5030A เครื่อง X-RAY ตรวจค้นวัตถุระเบิด FISCAN ขนาดอุโมงค์ 50x30 cm.

CMEX-B100100 เครื่อง X-RAY ตรวจค้นวัตถุระเบิด FISCAN ขนาดอุโมงค์ 100x100 cm.

CMEX-5170 เครื่อง X-RAY ตรวจค้นวัตถุระเบิด FISCAN ขนาดอุโมงค์ 50x70 cm.

CMEX-160190 เครื่อง X-RAY ตรวจค้นวัตถุระเบิด FISCAN ขนาดอุโมงค์ 160x190 cm.

CMEX-150150A เครื่อง X-RAY ตรวจค้นวัตถุระเบิด FISCAN ขนาดอุโมงค์ 150x150 cm.

CMEX-100120 เครื่อง X-RAY ตรวจค้นวัตถุระเบิด FISCAN ขนาดอุโมงค์ 100x125 cm.

HV-SW1302 แขวนสวิงประตู (Swing Gate Opener)

HV-BR01 ไม้กั้นทาง (Automatic Road Barrier)

HV-BR02 ไม้กั้นทาง (Automatic Road Barrier)