Site Connection Solution

 

Site Connection Solution หรือ การเชื่อมต่อระหว่างสาขา ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับองค์กรที่ ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการโทรติดต่อกันระหว่างสาขา ไม่ว่าจะเป็นในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยการโทรผ่านระบบอินเตอร์เนต ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่ายในการโทรหากัน และมีคุณภาพเสียงที่คมชัด

โดย Solution การเชื่อมต่อระหว่างสาขา สามารถรองรับรูปแบบขององค์กร ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น
-สาขาในองค์กรที่ไม่มีตู้สาขา(PABX)
-ในองค์กรมีตู้สาขาแบบเก่า(PABX)อยู่แล้วทุกสาขาหรือบางสาขา
-องค์กรที่ต้องการเปลี่ยนจากตู้สาขาแบบเก่า(PABX)เป็นตู้สาขาแบบใหม่(IP-PBX)

 

 

จุดเด่นของการเชื่อมต่อระหว่างสาขา

  • โทรหากันระหว่าง site งาน หรือระหว่างสาขา กันฟรี ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี
  • ช่วยในการจดจำเบอร์โทรได้ง่ายในการโทรหากัน โดยใช้เบอร์ภายในซึ่งมีจำนวนหลักน้อยกว่าเบอร์ปกติทั่วไป
  • มีความยืดหยุ่นและสามารถเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆเพื่อตอบโจทย์การใช้งานแต่ละสาขาได้
  • รองรับการเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานได้ตามความต้องการของแต่ละ Site งาน
  • ช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว

 

อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อระหว่างสาขา สามารถเชื่อมได้ผ่านตู้ Plextel IP-PBX

IP Phone
Yealink IP Phone

December 4, 2017 at 3:12 pm

Brand Yealink IP Phone

Matrix IP Phone

December 4, 2017 at 3:12 pm

Brand Matrix IP / SIP Phone

Fanivil IP Phone

December 4, 2017 at 3:12 pm

Brand Fanvil​​​ IP-Phone

Post Comment

Post Comment