ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (Voice Logger System)

 

Voice Logger

 

 ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (Voice Logger) สำหรับองค์กร (Analog/ISDN E1 PRI/VOIP) เริ่มต้นที่ 4/8/16 - 128 คู่สาย เหมาะสำหรับ ระบบ Call Center, ธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย, ธุรกิจเร่งรัดหนี้สิน, ธุรกิจประกันภัย, ธุรกิจที่ต้องการบันทึกเสียงเพื่อพัฒนาบุคลากรฯ และเพื่อธุรกิจ หรือเพื่อตรวจสอบ การสนทนาในภายหลัง เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ หรือ อื่น ๆ

 

ประโยชน์ของระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (Voice Logger System Benefit)

 

  • - เพื่อบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ ไว้สำหรับการเปิดฟังในภายหลัง
  • - เพื่อการควบคุมคุณภาพมาตราฐานในการให้บริการลูกค้าของเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์
  • - เพื่อการฝึกสอนและประเมินผลสำหรับเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์
  • - เพื่อใช้เป็นหลักฐานการยืนยันการทำรายการทางโทรศัพท์
  • - เพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการสนทนาทางโทรศัพท์
  • - ผู้ใช้สามารถค้นหาและรับฟังเสียงสนทนาที่บันทึกไว้ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ฯลฯ

 

ความสามารถของระบบบันทึกเสียงอัตโนมัติจาก Xtend (Xtend Voice Logger Key Feature)

  •  Audio logs of all call
    Automatically records the incoming/outgoing calls routed from analog, digital and VoIP lines. You can schedule the logging duration for trunk and extension lines, and restrict recording of certain phone calls e.g. personal calls.

 User-friendly browser-based interface
Implements an easy-to-use browser-based application accessible from any remote computer with extensive call reviewing options. Listen to active calls and get in-depth details about each recorded call from the secure interface with certain administrative rights.
 Multi-login facility with administrative rights
Multiple users can login to the browser interface at different access levels with administrative rights. Groups can be created for call monitoring and calls can be assigned to each user in user-defined groups.
 Advanced search with extensive options
Browser interface comprises of advanced search features to retrieve call details on the basis of the given criteria. Perform an advanced search that lets you find the desired details within few moments.
 Audio compression to multiple formats
Audio files can be converted to advanced formats like GSM/MP3/PCM/G.711 A-law/?-law etc. to save disk space. Compressed audio file can be exported to another user via e-mail for data sharing.
 Records complete call information
Get full-fledged call information from the browser interface. Call details comprises of Caller/Called ID, Date, Time, Duration and many other details in the form of reports which can be printed out as and when required.
 Real-time call monitoring
Complete telephone network can be monitored from a remote location and later the same files can be reviewed multiple times from the same interface accesssible anywhere at any time.
 Client-pop-ups for incoming/outgoing calls
Remote pop-ups alerts the remote call monitoring official about the active calls taking place in an organisation. To get an alert of ongoing calls download the Remote Client Download from the browser interface.
 Audio Player for call analysis
Listen to interactions, select and analyse the recorded audio file with advanced tools available in the Audio Player with AGC and DTMF muting. While listening, select and save multiple audio regions to a separate file.
 Data backup, restore and export
Xtend Voice Logger allows to take the the backup of calls to CD, DVD or HDD and also restores the backed-up files. Wave files can be compressed to multiple formats like GSM/MP3/PCM and exported via e-mail to a different user for sharing data.
 Multiple product connectivity to single PC
Easy connection for different analog and digital models to a single computer. User can access the single, secure and remote interface to monitor all the calls directed from multiple channels.
 Scalable to log higher densities
Analog Voice Logger is available in 1/2/4/8/12/16/../128 ports and as per the requirement the design is scalable to log higher number of ports.
 Customise call tags and add comments
Calls can be assigned specific tags for quick identification, these tags can be customised as per user's choice and remarks can be added to each call as per the significance.
 Phone Book for quick identification
Phone Book gives you an easy way to gather and organise information about all your customer addresses and phones.

Xtend Voice Logger Feature Screen Shot

User Friendly Web Brower Interface

Easy to playback voice with Active-X Voice Palyer

Easy to find with Seach Feature

Xtend Voice Logger

  • 1. Voice Logger (1Port DX)

2. Voice Logger (4Port DX)
3. Voice Logger (8Port DX)
4. Voice Logger (12Port DX)
5. Voice Logger (16Port DX)
6. Logger Single ISDN PRI-Channel 30
7. Xtend IP Logger (10 Port)
8. Xtend IP Logger (20 Port)
9. Xtend IP Logger (30 Port).
10. Xtend Digital Extension (8 Port)
11. Xtend Digital Extension (16 Port)
12. Xtend Digital Extension (24 Port)

 

Post Comment

Post Comment