IP Phone ไร้สาย (Wifi) หรือ IP Phone Wireless ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ให้เหมาะกับการใช้งานของออฟฟิศยุคใหม่

   IP Phone ไร้สาย (Wifi) หรือ IP Phone Wireless ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ให้เหมาะกับการใช้งานของออฟฟิศยุคใหม่ โดยมีข้อดีต่างๆดังนี้

 

 

  • ไม่ต้องเดินสายแลน (LAN)
  • สามารถเคลื่อนย้ายไปในที่ต่างๆได้ภายในวง LAN เดียวกัน
  • การใช้งานต่อเนื่อง ไม่ต้องตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเบอร์ภายใน
  • มีความเสถียรสูง สามารถเปิดใช้งานได้ตลอดเวลา

Wireless VoIP Phone
FIP16W

December 4, 2017 at 3:12 pm

Wireless VoIP Phone

IP622CW

December 4, 2017 at 3:12 pm

Wireless VoIP Phone

Post Comment

Post Comment